O nama | Kontakt | Moj nalog |

Uveti prodaje

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE MEHRZER
Nositelj svih prava na internet stranici www.mehrzer.com je trgovačko društvo Teroma trgovina d.o.o.. Teroma trgovina d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Mehrzer webshopa. Korištenjem usluge Mehrzer webshopa i svih pridruženih stranica i servisa na mehrzer.com domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Mehrzer webshopa  te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Mehrzer webshopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.Pružatelj usluge internet prodaje putem Mehrzer webshopa je Teroma trgovina  d.o.o., Vrisnička 22, 10 000 Zagreb, OIB: 26776054601. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.Teroma trgovina  d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.Teroma trgovina d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Mehrzer webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.Teroma trgovina d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Mehrzer webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga Mehrzer webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Mehrzer webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Teroma trgovina d.o.o.  ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.Mehrzer webshop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na mehrzer.com. Mehrzer webshop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
NAPOMENA:Slike proizvoda na Mehrzer webshopu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici mehrzer.com ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.Mehrzer će nastojati na web stranicama mehrzer.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih. 
1. UVJETI PRODAJE
Sklapanje i raskid ugovora o prodajiOvi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu tvrtke Teroma trgovina d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim prihvatom ponude, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Teroma trgovina d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Mehrzer webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu tvrtke Teroma trgovina d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ili gost Mehrzer webshopaodabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem email-a mail@mehrzer.com
a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Teroma trgovina d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
d) Ugovor stupa na snagu  od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
e) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
f) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima 
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku Mehrzer o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Teroma trgovina d.o.o., Vrisnička 22, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na mail@mehrzer.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi OVDJE korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju tvrtka Teroma trgovina d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada tvrtka Teroma trgovina d.o.o. odnosno Mehrzer webshop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Teroma trgovina d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Teroma trgovina d.o.o  Heinzelova 29, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Teroma trgovina d.o.o., odnosno Mehrzer uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora se javi na mail@mehrzer.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti tvrtci Teroma trgovina d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Teroma trgovina d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.
Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora – umetnuti obrazac
II) Uvjeti i postupak kupnjeGlavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: mail@mehrzer.com da bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nam pošaljite upit na  mail@mehrzer.com i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.
III) Dostava i uvjeti dostave• trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave• trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda• trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 30 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca• za iznos narudžbe iznad 500,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Mehrzer• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 2 do 5 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom (nije lagerski artikal)• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na lageru, na hrvatske otoke je 7 do 10 radnih dana   • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnikeIV) Reklamacije i prigovoriNaručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Mehrzer, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi slijedećim putem:• na e-mail adresu: mail@mehrzer.com• na adresu: Teroma trgovina d.o.o  Vrisnička 22, 10000 Zagreb .• obrazac za reklamacije – link Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Mehrzer vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Mehrzer .U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Mehrzer Shop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.Prilikom zahtjeva za odgovornost za materijalne nedostatke, postupiti ćemo po odredbama reguliranim člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ( „Narodne novine“, broj: 35/05., 41/08.1 125/11.).
OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČASve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu Teroma trgovina d.o.o. Vrisnička 22, 10 000 Zagreb, elektroničke pošte na adresu e-pošte mail@mehrzer.com.Kako bi potrošač Teroma trgovina d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu, adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Teroma trgovina d.o.o.  zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.U slučaju eventualnog spora Teroma trgovina d.o.o.i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje..Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.mehrzer.com te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.mehrzer.com i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.Teroma trgovina d.o.o.. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača.Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda kontaktirajte na mail@mehrzer.com.Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. 
VI) Način i postupak plaćanjaPlaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: Visa Premium, MasterCard, Diners, Visa, Maestro, MBNet Maestro plus, Visa inspire,Union Pbz International.b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Mehrzer Shop prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Mehrzer Shop prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.d) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu u koji je uključen trošak dostave.e) Za proizvode na akciji ostvaruje se akcijski popust na sve oblike paćanja.f) Minimalan iznos do 6 rata za kupovinu PBZ Maestro, PBZ Visa Inspire i PBZ Visa Premium, MBNet MaestroPlus (Erste Steiermarkische bank d.d., Istarska Kreditna Banka Umag d.d., Sberbank d.d., Kent Banka, Agram Banka d.d., Slatinska banka d.d. ), Diners je 500 kn. g) Minimalan iznos do 12 rata za kupovinu PBZ Maestro, PBZ Visa Inspire i PBZ Visa Premium, MBNet MaestroPlus (Erste Steiermarkische bank d.d., Istarska Kreditna Banka Umag d.d., Sberbank d.d., Kent Banka, Agram Banka d.d., Slatinska banka d.d. ), Diners je 1000 kn.2. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
Mehrzer Shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Mehrzer  webshopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Mehrzer webshop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Mehrzer webshop-u.Mehrzer webshop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Mehrzer webshop. Mehrzer webshop prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Mehrzer webshopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.Mehrzer webshop prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Mehrzer webshop će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Mehrzer webshop od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Mehrzer webshop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.Mehrzer webshop ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Mehrzer webshop za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
3. KOMUNIKACIJA MEHRZER WEBSHOP-a S KORISNICIMA
Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Mehrzer webshop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Prijavi se na newsletter

Ne propusti naše ponude, akcije i popuste