O nama | Kontakt | Moj nalog |

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na poverljivost  podataka o ličnosti koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.mehrzer.rs  odnosno u procesu registracije Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama  stranice www.mehrzer.rs

Ova Izjava o privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja Mehrzer trgovine d.o.o.

Mehrzer trgovina d.o.o. kao pružalac usluga Internet stranice www.mehrzer.rs  pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim dokumentom opisano je kako rukovalac podataka Mehrzer trgovina d.o.o. KRNJEŠEVCI, PRVA INDUSTRIJSKA BB, KRNJEŠEVCI, STARA PAZOVA, 22314 Krnješevci, Srbija (u daljem tekstu Mehrzer trgovina d.o.o) obrađuje lične podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice www.mehrzer.rs  (u daljem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primaoci obaveštenja o proizvodima i akcijama www.mehrzer.rs  (u daljem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje podatke Mehrzer trgovina d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, na osnovu koje pravne osnove, s kim ih i zašto deli, koje zaštitne mere sprovodi, kao i koja su vaša prava vezano za pristup podacima o ličnosti, ispravku, brisanje i vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi podataka o ličnosti može poslati e-mail poruku na adresu mail@mehrzer.rs

Prihvatanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.mehrzer.rs od strane Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama www.mehrzer.rs , Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže sa obradom podataka o ličnosti kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu podataka o ličnosti prikuplja i obrađuje Mehrzer trgovina d.o.o putem Internet stranice www.mehrzer.rs ?

Prilikom registracije lica za Kupca www.mehrzer.rs  Internet stranice, Mehrzer trgovina d.o.o će od budućeg Kupca tražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Prilikom registracije osobe kao Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama www.mehrzer.rs  Internet stranice, Mehrzer trgovina d.o.o  će od  budućeg Korisnika tražiti unos informacija o sebi (ličnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički izvodljiva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vreme pristupa na Internet stranicu www.mehrzer.rs , informacije o hardveru, softveru ili internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara, i verziji aplikacije i vašim jezičkim podešavanjima.

Takođe možemo da prikupljamo informacije o klikovima i www.mehrzer.rs  stranicama koje su vam prikazane. Mehrzer trgovina d.o.o savetuje Kupcima da brinu o svojoj pristupnoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.mehrzer.rs . Savetujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinujete velika i mala slova kao i brojeve, i da svakako upotrebite lozinku od bar šest znakova. Savetujemo da lozinku periodično promenite (bar jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Mehrzer trgovina d.o.o prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti?

Mehrzer trgovina d.o.o prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Kupca Internet stranice www.mehrzer.rs u svrhu sprovođenja sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.mehrzer.rs , realizacije ugovora o kupovini robe, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, a delom primenjujemo i automatizovane procese za obradu kako bismo stalno unapređivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila što individualnija i kako bismo svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Mehrzer trgovina d.o.o prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obaveštenja, poziva na učešče u nagradnim igrama putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obaveštenja, istraživanja tržišta i poboljšanja efikasnosti i kvaliteta naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o deci. Ako ustanovimo da su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili staratelja dece mlađe od 16 godina, uklonićemo ih bez odlaganja. Maloletnici mlađi od 16 godina ne smeju da koriste www.mehrzer.rs  Internet stranicu. Nijedan deo Internet stranice www.mehrzer.rs nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade podataka o ličnosti?

Kupac unosom svojih podataka o ličnosti i potvrdom (klikom) o prihvatanju Opštih uslova poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je osnova za kupovinu proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.mehrzer.rs , a koji je sadržan u Opštim uslovima poslovanja pa je stoga obrada tih ličnih podataka zakonita jer se preduzimaju radnje na zahtev Kupca radi realizacije kupovine proizvoda i usluga po porudžbini Kupca, kao i sklopljenog ugovora kojem je kupac kao stranka. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici www.mehrzer.rs  i dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje dozvolu za obradu svojih ličnih podataka. Dozvolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaveštenjem na mail adresu službenika za zaštitu ličnih podataka mail@mehrzer.rs

Sa kojim primaocima Mehrzer trgovina d.o.o deli podatke o ličnosti?

Mehrzer trgovina d.o.o neće deliti podatke o ličnosti Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtevaju.
Mehrzer trgovina d.o.o će kada to zahteva realizacija ugovora za kupovinu proizvoda ili usluga po narudžbini Kupca podeliti lične podatke Kupca sa:

1. Pružaocima usluga distribucije robe sa kojima ima trajni ugovor i u tu svrhu za ispunjavanje porudžbina, isporuku paketa, slanje pošte i e-mail pošte. Pružalac usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu u trenutku isporuke paketa prilikom ličnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome ko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije da da ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružaocima usluga ovlašćenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod pa je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlašćenog servisa.

Obrada podataka o ličnosti u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Mehrzer trgovina d.o.o u trenutku plaćanja na Internet stranici www.mehrzer.rs , kao uslov plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži dozvolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO, Buzinski prilaz 10, pružaoca usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Mehrzer trgovina d.o.o i Obrađivača podataka o ličnosti. U tu svrhu podaci o ličnosti Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno sačuvani kod Corvus INFO, koji te podatke čuva u skladu s PCI DSS sertifikacijom, najvišim nivoom zaštite i čuvanja poverljivih podataka. Kupac aktivira proces procesuiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

Mehrzer trgovina d.o.o ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje lične podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica. Savetuju se Kupci da se informišu o obradi podataka o ličnosti od strane Corvus INFO  na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Mehrzer trgovina d.o.o čuva podatke o ličnosti registrovanih Kupaca Internet stranice www.mehrzer.rs u periodu dok se ostvari svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest meseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti rešene eventualne reklamacije iz prethodnog perioda.

Mehrzer trgovina d.o.o čuva podatke o ličnosti registrovanih Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravka podataka o ličnosti– pravo na ispravku i dopunu

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima o ličnosti nakon registracije na stranici i pristupom na „Moj profil“ gde Kupac može da revidira svoje podatke o ličnosti koje je podelio s Mehrzer trgovina d.o.o, a prema članu 29.Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kupac i Korisnik može da zatraži i da dobije od Mehrzer trgovina d.o.o kompletnu informaciju o ličnim podacima koji su sačuvani, kao i ispravku istih slanjem e-mail poruke na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti: mail@mehrzer.rs

Brisanje podataka o ličnosti  (pravo na brisanje podataka o ličnosti)

Kupac i Korisnik ima pravo da u bilo kojem trenutku zatraži brisanje podataka o ličnosti prema članu 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kupac to može učiniti zahtevom na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti mail@mehrzer.rs i podaci će biti izbrisani bez odlaganja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahteva za brisanje u svakom obaveštenju koje primi od Mehrzer trgovina d.o.o putem maila, odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti mail@mehrzer.rs u kojoj navodi da se njegovi lični podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako uprkos svim preduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti mail@mehrzer.rs.

Naravno imate pravo na prijavu nadležnom organu.

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računara Kupca odnosno Korisnika i Mehrzer trgovina d.o.o odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Mehrzer trgovina d.o.o uzima ozbiljno i preduzima razne mere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran.

Kao posledica toga, iako Mehrzer trgovina d.o.o sprovodi razumne zaštitne mere za zaštitu podataka ne može da garantuje zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili sa Internet stranice www.mehrzer.rs i nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti Mehrzer trgovina d.o.o može da izmeni u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave o privatnosti na www.mehrzer.rs  Internet stranici. Zato Mehrzer trgovina d.o.o poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, savetujemo Kupca i Korisnika da napusti i da ne pristupa i ne koristi Internet stranicu www.mehrzer.rs. Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.mehrzer.rs. Nastavak upotrebe Internet stranice Mehrzer trgovina d.o.o od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvata izmenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na www.mehrzer.rs  Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica www.mehrzer.rs  funkcionisala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica čuva u računaru ili mobilnom uređaju posetioca. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posetioca iz prethodnih poseta. Većina pretraživača dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pretraživaču postaviti zabranu čuvanja istih. Najčešći razlozi korišćenja kolačića su: identifikacija posetioca, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih poseta, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.
Kolačići se mogu klasifikovati kao:
Privremeni kolačići (Session cookies)  – čuvaju se na računaru, pa se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internet stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja korpe za kupovinu.

Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pretraživaču i nakon zatvaranja i obično imaju rok trajanja. www.mehrzer.rs koristi trajne kolačiće kako bismo olakšali pristup registrovanim korisnicima. Čuvaju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što Vam omogućava da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki put kada posećujete www.mehrzer.rs.
Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da sačuvaju podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno poseti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko spoljašnjih servisa koji korisniku čuvaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane www.mehrzer.rs , a najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe.
Koje su Vam opcije dostupne?
U podešavanjima pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite da prihvate a koje čete odbiti. Mesto na kom možete pronaći podešavanja zavisi od vrste Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite podešavanja koje su Vam potrebna.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite da prihvate određene kolačiće, možda nećete moći da koristite određene funkcije na www.mehrzer.rs  Internet stranici.

 
 

Osnovni podaci o firmi

MEHRZER TRGOVINA društvo sa ograničenom odgovornošću Krnješevci
KRNJEŠEVCI, PRVA INDUSTRIJSKA BB, KRNJEŠEVCI, STARA PAZOVA, 22314 Krnješevci, Srbija
Osnovna djelatnost: 4690 – Nespecijalizirana trgovina na veliko
Matični broj: 21654906
Poreski broj: 112345276
Web stranica: www.mehrzer.rs
Kontakt tel: +381 69 4199 969
Kontakt e-mail: mail@mehrzer.rs
Izjava o konverziji

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.’

Kontakt podaci

Web stranica: www.mehrzer.rs
Kontakt tel: +381 69 4199 969
Kontakt e-mail: mail@mehrzer.rs

Uslovi dostave:

Dostavu vrši kurirska služba City Express svakog radnog dana od 9 do 16h, vikendom ne radi.
Okvirni rok isporuke je 2-3 radna dana.

Cena usluge dostave je 300 dinara sa pdv-om za teritoriju cele Srbije. Dostava je BESPLATNA za porudžbine vrednosti veće od 6.000 dinara.

Procenjeno vreme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika.

Ostali uslovi dostave:

Proizvodi će biti zapakovani tako da uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu da se oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda da proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije preuzimanje pošiljke na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.

Rok za prijavu reklamacije na oštećenje u transportu je 24h od trenutka preuzimanja robe.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu ili dostavnicu koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime MEHRZER TRGOVINE društva sa ograničenom odgovornošću Krnješevci obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni MEHRZER TRGOVINE društva sa ograničenom odgovornošću Krnješevci i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MEHRZER TRGOVINA društva sa ograničenom odgovornošću Krnješevci je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Povraćaj i reklamacije
Uveti i način isporuke

Prijavi se na newsletter

Ne propusti naše ponude, akcije i popuste